Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Bogdana K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G z dnia 2013-09-05.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711809/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-09-05
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Bogdana K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w G.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 377 § 3 k.p.k. oraz art. 374 § 1 k.p.k., polegające na rozpoznaniu sprawy w trybie zwyczajnym bez udziału oskarżonego, który nie został osobiście zawiadomiony o terminie rozprawy, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 11 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w G. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania temu Sądowi.

 


Data odpowiedzi:
2013-09-05
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt III KK 342/13).