Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w W z dnia 2013-08-05.

Adresat:
SĄD APELACYJNY
Sygnatura:
RPO/727839/13/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-05
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w W.

W przedmiotowej sprawie sąd I instancji wskazał, że działania pozwanych (satyryczne rysunki z wykorzystaniem logo Spółki będącej powodem w sprawie) nie były skierowane przeciwko ogólnemu problemowi, jakim jest handel gadżetami o symbolice faszystowskiej w Internecie, ale bezpośrednio przeciwko powodowi. Rzecznik Praw Obywatelskich poddaje w wątpliwość słuszność kategorycznego opowiedzenia się przez Sąd za prymatem ochrony dóbr osobistych podmiotu prawa handlowego nad krytyką w imię ochrony interesu społecznego. Wydaje się, że sąd I instancji nie zbadał w sposób wystarczający okoliczności wskazujących na możliwość istnienia w przedmiotowej sprawie interesu społecznego w postaci konieczności walki z handlem gadżetami z symboliką faszystowską, w obronie którego mieli działać pozwani. Należałoby zbadać w niniejszej sprawie, czy pozwani dopuścili się naruszenia, czy działali w sposób budzący kontrowersje, ale mieszczący się w granicach prawnie chronionej wolności wyrażania opinii. Przepisy Kodeksu cywilnego nie stanowią o zakresie ochrony dóbr osobistych osób prawnych, jednak orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje, że granice naruszenia są szersze niż w przypadku osób fizycznych.