Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów dotyczących wpisu na listę doradców rolniczych z dnia 2013-09-10.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/727206/13/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-09-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów dotyczących wpisu na listę doradców rolniczych.
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca niewpisania na listę doradców rolniczych przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego. Skarżąca zarzuciła, że przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej, są niezgodne z Konstytucją RP, bowiem wprowadzają ograniczenia w wykonywaniu zawodu doradcy rolniczego w drodze rozporządzenia. W myśl natomiast art. 65 ust. 1 Konstytucji RP, ograniczenia w wykonywaniu zawodu mogą wynikać tylko z ustawy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie podzieliło wątpliwości skarżącej. W ocenie Rzecznika przepisy wspomnianego rozporządzenia nie wykonują ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale ją uzupełniają. Treść tych regulacji wskazuje na przekroczenie przez Ministra Rolnictwa upoważnienia ustawowego. Funkcją rozporządzenia jest wykonanie ustawy, a nie jej modyfikowanie, uzupełnianie czy powtarzanie jej postanowień. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zainicjowanie zmiany omawianego rozporządzenia w celu dostosowania go do standardów konstytucyjnych.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: