Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie zapobiegania sytuacjom nieautoryzowanego przetwarzania danych osobowych polskich internautów z dnia 2013-09-23.

Adresat:
PROKURATURA GENERALNA
Sygnatura:
RPO/738662/13/I/115.2 RZ
Data sprawy:
2013-09-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie zapobiegania sytuacjom nieautoryzowanego przetwarzania danych osobowych polskich internautów.

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem przyjęła informacje o możliwości swobodnego dostępu amerykańskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa do danych polskich internautów. Informacje o konkretnych przypadkach uzyskania dostępu do danych nie są publicznie znane, jednak zgodnie z informacjami pojawiającymi się w prasie polskiej jak i zagranicznej, zagrożenia te odnoszą się do wszystkich danych przechowywanych w chmurze obliczeniowej wykorzystywanej przez międzynarodowe przedsiębiorstwa zajmujące się świadczeniem usług drogą elektroniczną. Z usług poczty elektronicznej, portali społecznościowych, czy też usług polegających na udostępnianiu przestrzeni dyskowej dla przechowywania danych, na masową skalę korzystają polscy obywatele. Biorąc pod uwagę charakter norm konstytucyjnych odnoszących się do ochrony prywatności, a w szczególności rozbudowany system gwarancji ochrony autonomii informacyjnej jednostki, ograny władzy publicznej mają obowiązek podejmowania działań zmierzających do zapobiegania sytuacjom nieautoryzowanego przetwarzania danych osobowych. Zbierane informacje mogą dotyczyć osób prywatnych, jak i osób pełniących funkcje publiczne, czy różnego rodzaju instytucji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, czy przedstawiona sprawa jest badana przez Prokuraturę, a w szczególności, czy wszczęto postępowanie w sprawie możliwości naruszenia praw polskich obywateli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-11-19
Opis odpowiedzi:


Prokurator Generalny (19.11.2013 r.) wyjaśnił, powołując się na informacje otrzymane od Ministra Spraw Wewnętrznych, że kwestia możliwości swobodnego, nieuwzględniającego gwarancji proceduralnych, dostępu do danych polskich internautów przez amerykańską Narodową Agencję Bezpieczeństwa jest przedmiotem zainteresowania Państw Członkowskich Unii Europejskiej. W tym celu podjęto decyzję o powołaniu Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla do spraw bezpieczeństwa oraz ochrony danych Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Przedmiotem jej działania jest współpraca Unii Europejskiej ze stroną amerykańską, zmierzająca do wyjaśnienia kwestii związanych z wykorzystaniem Internetu przez służby wywiadowcze do inwigilacji obywateli Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Prokurator Generalny wyraził przekonanie, że powyższe działania przyczynią się do wyjaśnienia wszystkich aspektów tej sprawy, zaś dotychczasowe ustalenia nie dają przesłanek do inicjowania postępowania karnego.