Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie używania nieoznakowanych pojazdów służbowych przez Inspekcję Ruchu Drogowego podczas kontroli ruchu drogowego z dnia 2013-10-16.

Adresat:
MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Sygnatura:
RPO/723724/13/II/208.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie używania nieoznakowanych pojazdów służbowych przez Inspekcję Ruchu Drogowego podczas kontroli ruchu drogowego.

Rzecznik sygnalizuje w wystąpieniu problem stosowania przez Inspekcję Transportu Drogowego nieoznakowanych pojazdów służbowych w celu kontroli naruszeń przepisów Prawa o ruchu drogowym. Jak wynika z otrzymywanych informacji, jest to zjawisko powszechne, chociaż obowiązujące przepisy przewidują stosowanie takich pojazdów w wyjątkowych przypadkach. Zdaniem Rzecznika zarówno ochrona bezpieczeństwa w ruchu lądowym i - pośrednio - tak ważnych dóbr prawnych jak życie i zdrowie uczestników ruchu czy ich mienie, jak również powstrzymywanie wszystkich uczestników ruchu przed naruszaniem przepisów ruchu drogowego, byłyby realizowane większym stopniu wówczas, gdyby kontrola była prowadzona przez funkcjonariuszy posługujących się pojazdami oznakowanymi. Ponadto Rzecznik zauważa w wystąpieniu, że przepis rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego, wskazujący w sposób bardzo niedookreślony przypadki, w których użycie pojazdów mechanicznych jest dopuszczalne, wykracza poza zakres delegacji do wydania rozporządzenia, zawartej w ustawie o transporcie drogowym. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o możliwość zmiany wspomnianego rozporządzenia, zmierzającej do wyłączenia możliwości używania przez Inspekcję Ruchu Drogowego w ramach kontroli czynności ruchu drogowego samochodów nieoznakowanych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-11-20
Opis odpowiedzi:

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (20.11.2013 r.) poinformował, że zastrzeżenia dotyczące stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego podlegają obecnie szczegółowej analizie prawnej w ramach resortu. W przypadku potwierdzenia nieścisłości w przepisach rozporządzenia, skutkujących nieprawidłowościami w zakresie oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego, resort podejmie prace nad uściśleniem przepisów tego rozporządzenia, aby wyeliminować występujące nieprawidłowości.