Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie limitowania świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych z dnia 2013-10-23.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/735653/13/V/1018.1.3 RZ
Data sprawy:
2013-10-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie limitowania świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych.

Rzecznik sygnalizuje w wystąpieniu kwestie związane z limitowaniem świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, problemy z rozliczaniem świadczeń ponadlimitowych oraz kontrolą nad oddziałami wojewódzkimi NFZ. Fakt limitowania świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych może dowodzić, że leczenie tych chorób nie jest uznawane za leczenie ratujące życie, co budzi sprzeciw pacjentów i ich rodzin, jak również organizacji pacjentów oraz środowiska lekarskiego. Pomimo przyjęcia limitowania świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, nie przewidziano skutecznych mechanizmów rozliczania tzw. nadwykonań. Problem rozliczania tzw. nadwykonań dotyka wielu placówek w Polsce. Brak instrumentów prawnych pozwalających na rozliczenie świadczeń ponadlimitowych w sposób szybki, przejrzysty i oszczędny może powodować zadłużenie najlepszych ośrodków, w których leczą się pacjenci z całego kraju, jak również generować ogromne koszty społeczne oraz finansowe. Analiza sprawozdań z kontroli przeprowadzanych przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia, dotycząca lat 2009 - 2012, w odniesieniu do ilości przeprowadzonych kontroli każe postawić pytanie o rzeczywisty zasięg i efektywność nadzoru sprawowanego przez Ministra Zdrowia. W ocenie Rzecznika istnieje potrzeba zwiększenia planowanych kontroli w skali roku. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie poruszonych zagadnień i poinformowanie o działaniach podejmowanych w celu rozwiązania sygnalizowanych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: