Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie domniemanego przetrzymywania na terenie Polski obcokrajowców podejrzanych o terroryzm z dnia 2013-10-25.

Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/520361/05/II/207 RZ
Data sprawy:
2013-10-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie domniemanego przetrzymywania na terenie Polski obcokrajowców podejrzanych o terroryzm.

Począwszy od 2005 roku Rzecznik Praw Obywatelskich podjął działania zmierzające do wyjaśnienia kwestii przewożenia przez terytorium Polski i przetrzymywania w Polsce oraz niewłaściwego traktowania obcokrajowców podejrzewanych o terroryzm. Problem ten, w kontekście respektowania przez polskie władze praw i wolności człowieka i obywatela, jest nadal poruszany na forum międzynarodowym. Początkowo zaprezentowano Rzecznikowi oficjalne stanowisko Rządu RP - dementujące istnienie tzw. tajnych więzień CIA na terytorium Polski oraz osadzanie osób wbrew prawu i międzynarodowym konwencjom, których Polska jest sygnatariuszem. W czerwcu 2008 r. Rzecznik wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie informacji o podejmowanych działaniach, mających na celu dalsze zweryfikowanie okresowo ukazujących się wiadomości o przewożeniu przez terytorium Polski i przetrzymywaniu na terenie kraju oraz poddawaniu torturom osób - członków terrorystycznej organizacji Al-Kaida. W odpowiedzi Premier poinformował Rzecznika, iż zwrócił się do Prokuratora Generalnego z prośbą o przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego w sprawie domniemanego przetrzymywania na terenie Polski obcokrajowców podejrzewanych o terroryzm. W marcu 2008 r. wszczęto postępowanie przygotowawcze prowadzone w trybie śledztwa, które toczy się nadal. Długotrwałość tego postępowania może wpływać negatywnie na ocenę prawa do rzetelnego i dokonanego w rozsądnym terminie rozpoznania tej sprawy. Ocena taka może być także przedmiotem rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co może spowodować finansową odpowiedzialność Państwa Polskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o podejmowanych działaniach w celu zapobieżenia ewentualnym negatywnym następstwom przedłużającego się śledztwa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: