Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wykonywania obowiązków egzekucyjnych przez banki z dnia 2013-10-29.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/720550/12/V/620.5 RZ
Data sprawy:
2013-10-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie wykonywania obowiązków egzekucyjnych przez banki.

Przedmiotem licznych skarg obywateli do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest nieprawidłowe wykonanie obowiązków egzekucyjnych przez banki mające status dłużnika zajętej wierzytelności. Skargi dotyczą zwłaszcza nieprawidłowości związanych z pozbawianiem - zarówno w toku egzekucji sądowej, jak i administracyjnej - środków utrzymania wskutek prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego z pominięciem ograniczeń mających na celu zapewnienie dłużnikowi minimum egzystencji. W wystąpieniu z 11 stycznia 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wadliwie ukształtowanych przepisów dotyczących ograniczeń egzekucji świadczeń pieniężnych w sprawach cywilnych. W odpowiedzi Minister poinformował, że w ramach prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, prowadzonych przez Rządowe Centrum Legislacji, rozważano określenie w ustawie - Prawo bankowe kwoty wolnej od zajęcia na poziomie minimalnego wynagrodzenia oraz takie zredagowanie przepisów, aby zwolnienie to nie miało charakteru jednorazowego, lecz obowiązywało przez cały czas zajęcia. Projekt ustawy nowelizującej do chwili obecnej nie został jednak wniesiony. W związku z powyższym konieczne wydaje się jak najszybsze objęcie banków kontrolą na podstawie przepisu art. 71a § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który nadaje organom egzekucyjnym uprawnienie do przeprowadzania kontroli dłużnika zajętej wierzytelności w zakresie prawidłowości realizacji środka egzekucyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie podjęcia odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-12-19
Opis odpowiedzi:

Minister Finansów (19.12.2013 r.) w pełni zgodził się z opinią, że obowiązujący stan prawny uniemożliwiający przeprowadzenie kontroli banków jako dłużników zajętej wierzytelności wymaga zmiany. W aktualnie przygotowywanym projekcie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zaproponowany zostanie przepis znoszący powyższe ograniczenie.