Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży z dnia 2013-10-31.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/751137/13/I/109 RZ
Data sprawy:
2013-10-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży.
Rzecznik Praw Obywatelskich porusza w wystąpieniu problem dostępności dla dzieci i młodzieży gier komputerowych o treściach przesyconych brutalnością i przemocą. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP rolą państwa jest zapewnienie ochrony praw dziecka, zwłaszcza przed przemocą okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Obowiązkiem państwa jest wspomaganie rodziców, którzy pomimo najlepszych chęci, często nie są w stanie zapewnić potrzebnej w takich sytuacjach ochrony. Całkowite wyeliminowanie tego rodzaju gier komputerowych ze sprzedaży mogłoby stanowić zbyt daleko posuniętą ingerencję w wolność działalności gospodarczej. Rozwiązaniem mogłoby być natomiast wprowadzenie prawnie regulowanej kontroli obrotu grami komputerowymi w zakresie tytułów, które ze względu na określone wątki nie powinny być dostępne dla konsumenta będącego dzieckiem lub nastolatkiem. Jednym z tego rodzaju systemów jest Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier (PEGI), który powstał, aby pomóc rodzicom w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. System ten jest stosowany w znacznej części Europy. Oznaczenia PEGI zostały uznane za jedyne obowiązujące w Polsce, jednak w obecnym stanie prawnym, system ten jest jedynie pewnego rodzaju sugestią dla konsumenta. W Wielkiej Brytanii PEGI stało się prawnie obowiązującym systemem oznaczania gier komputerowych. Ponadto sprzedawcy mają obowiązek kontroli wieku kupujących. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: