Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 2013-11-15.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/601727/08/I/104 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
W skargach wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podnoszony jest problem dotyczący nieuczestniczenia w zajęciach z religii. Skarżący informują, że w przedszkolach i szkołach zdarzają się przypadki żądania od rodziców pisemnych oświadczeń, że ich dziecko nie będzie uczestniczyło w lekcjach religii. Opisane postępowanie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, które dotyczą jedynie oświadczeń chęci uczestnictwa w zajęciach i może być odebrane jako forma dyskryminacji ze względu na przekonania religijne lub bezwyznaniowość. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie zwrócenia uwagi kuratorom oświaty, a za ich pośrednictwem dyrektorom placówek oświatowych, na konieczność stosowania obowiązujących we wskazanym zakresie przepisów prawa i powiadomienie Rzecznika o podjętych działaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-12-04
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (04.12.2013 r.) podzielił stanowisko negatywnie oceniające praktykę wymagania pisemnych oświadczeń rodziców w sprawie nieuczestniczenia ucznia w zajęciach z religii. Przepisy jednoznacznie określają, że rodzice wyrażają oświadczenie wówczas, gdy chcą, aby ich dziecko uczestniczyło w zajęciach z religii lub etyki. Oświadczenie w sprawie nieuczestniczenia może dotyczyć tylko przypadków rezygnacji z udziału w zajęciach (zmiany wcześniejszej decyzji). Ministerstwo Edukacji Narodowej wielokrotnie zalecało kuratorom oświaty, aby w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego zwracali uwagę na praktyki niezgodne z zasadami wynikającymi z obowiązujących w tej kwestii przepisów. Ministerstwo zamierza ponownie podjąć omawiany problem w planowanej informacji dla kuratorów oświaty i dyrektorów szkół, której przekazanie nastąpiłoby przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.