Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, utrzymującą w mocy decyzję Starosty, którą odmówiono wydania prawa jazdy kategorii A z dnia 2013-11-14.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W OLSZTYNIE
Sygnatura:
RPO/752357/13/V/623.4 RZ
Data sprawy:
2013-11-14
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, utrzymującą w mocy decyzję Starosty, którą odmówiono wydania prawa jazdy kategorii A.

Sprawa dotyczy odmowy wydania prawa jazdy kategorii A obywatelowi, który przed wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na tę kategorię, ale dokumenty o wydanie prawa jazdy wpłynęły do organu wydającego po dniu 19 stycznia 2013 r. Przed tym dniem, pod rządami Prawa o ruchu drogowym, wymagany wiek do kierowania pojazdami kategorii A wynosił 18 lat. Z chwilą wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami wiek ten został podniesiony do 24 lat. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami prawo jazdy jest wydawane osobie, która osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii. Prokonstytucyjna wykładnia przepisu nakazuje przyjęcie, że egzamin państwowy złożony z wynikiem pozytywnym przed dniem wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami oznacza, że osoba, która została dopuszczona do tego egzaminu i go zdała, osiągnęła minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii. Stanowisko przeciwne pozostawałoby w sprzeczności z założeniem racjonalnego ustawodawcy, jak również stanowiłoby nieuzasadnione zróżnicowanie w traktowaniu obywateli znajdujących się w podobnej sytuacji, tj. ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w czasie zmiany przepisów regulujących minimalne progi wieku dla poszczególnych kategorii.