Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie braku programu telewizji publicznej realizowanego w języku kaszubskim i poświęconego społeczności posługującej się tym językiem z dnia 2013-12-02.

Adresat:
KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Sygnatura:
RPO/596533/08/V/1506.2 RZ
Data sprawy:
2013-12-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie braku programu telewizji publicznej realizowanego w języku kaszubskim i poświęconego społeczności posługującej się tym językiem.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, w której Skarżący zwrócili uwagę na to, że wśród programów emitowanych przez telewizję publiczną brak jest programu, który byłby realizowany w języku kaszubskim i poświęcony społeczności posługującej się tym językiem. Skarżący zasygnalizowali przy tym, że audycji takiej nie przewiduje również przygotowany przez Telewizję Polską S.A. plan finansowo - programowy na rok 2014. W lipcu 2013 r. skargę o podobnej treści Zrzeszenie skierowało do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W związku z powyższym Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o stanowisku zajętym w niniejszej sprawie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a także o ocenę, w jaki sposób brak programu skierowanego do jedynej, w świetle ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, społeczności posługującej się językiem regionalnym wpływa na realizację przez telewizję publiczną zadań wynikających z misji publicznej, związanych z obowiązkiem uwzględniania w ofercie programowej potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz potrzeb tej społeczności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-12-18
Opis odpowiedzi:

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (18.12.2013 r.) wyjaśnił, że sprawa opisana w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich jest mu znana. Zgodnie z posiadanymi informacjami, oddział TVP w Gdańsku nadaje obecnie 4 razy w tygodniu 10 minutową audycję adresowaną do społeczności kaszubskiej. Audycja realizowana jest w języku kaszubskim, z napisami w języku polskim. Biorąc pod uwagę opinię, jaką wyraził o audycji Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła przeprowadzić do końca 2013 roku monitoring audycji przeznaczonych dla społeczności kaszubskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich, a także Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zostaną poinformowani o wynikach monitoringu niezwłocznie po jego zakończeniu.