Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie niedostosowania przez telewizję publiczną do potrzeb osób niesłyszących lub słabosłyszących reportażu o wydarzeniu dotyczącym środowiska osób Głuchych z dnia 2013-12-03.

Adresat:
TELEWIZJA POLSKA S.A.
Sygnatura:
RPO/752857/13/I/4.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-12-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie niedostosowania przez telewizję publiczną do potrzeb osób niesłyszących lub słabosłyszących reportażu o wydarzeniu dotyczącym środowiska osób Głuchych.
Rzecznik Praw Obywatelskich zainteresowała się opisaną w mediach sprawą zablokowania przez TVP2 nagrania reportażu z dodanymi napisami. Wyemitowany reportaż z wyborów Miss Głuchych nie został dostosowany do potrzeb osób Głuchych. W rezultacie fundacja działająca na rzecz osób Głuchych wykonała na własny koszt napisy do reportażu i w takiej wersji umieściła w internecie. Telewizja miała podjąć kroki, które doprowadziły do zablokowania umieszczonego, bez jej zgody, materiału. Po publikacji w prasie artykułów opisujących powyższą sytuację, Telewizja odblokowała dostęp do reportażu. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia. Wykorzystanie materiału przez Fundację wydaje się spełniać powyższe warunki. Zaniepokojenie budzi nie tylko utrudnianie dostępu osób Głuchych do materiałów dotyczących ich środowiska, ale także brak dostosowania przygotowanego reportażu przez Telewizję. Wydaje się, że zasadą powinno być dostosowywanie materiałów, które bezpośrednio dotyczą wydarzeń organizowanych przez środowiska osób Głuchych do potrzeb osób niesłyszących lub słabosłyszących. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, jakie były przyczyny zablokowania przygotowanego przez Fundację materiału, a także wskazanie, jakimi kryteriami kieruje się Telewizja podejmując decyzję o dostosowaniu programu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: