Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012 z dnia 2013-12-05.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/742891/13/VII/720 RZ
Data sprawy:
2013-12-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2012.

Rzecznik Praw Obywatelskich porusza w wystąpieniu m.in. kwestię braku regulacji powszechnie obowiązujących dotyczących dyscyplinowania nieletnich, sygnalizując, że w oparciu o normy prawa oświatowego nie jest możliwe ustalenie zakresu regulacji, które należy zawrzeć w statucie szkoły. Problemem systemowym, a więc wymagającym zmian w przepisach, jest kwestia macierzyństwa nieletnich przebywających w ośrodkach resocjalizacyjnych. Zdaniem Rzecznika placówki resocjalizacyjne powinny dysponować domami lub oddziałami dla matki i dziecka, w których nieletnie mogłyby przebywać w odpowiednich warunkach ze swoimi dziećmi. Postulowane zmiany dotyczyłyby nieletnich matek, które nie mogą wrócić do rodzinnego domu, a jednocześnie wymagają nadal oddziaływań resocjalizacyjnych i wsparcia. Należałoby uregulować kwestie pobytu nieletnich matek w ośrodkach resocjalizacyjnych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także opracować akt wykonawczy, w którym zostaną wskazane placówki adresowane dla nieletnich matek. Kolejnym problemem jest dostosowanie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o odniesienie się do przedstawionych zagadnień.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: