Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 2013-12-05.

Adresat:
MARSZAŁEK SENATU RP
Sygnatura:
RPO/705945/12/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2013-12-05
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W wyroku z dnia 11 lipca 2012 r. (sygn. akt K 8/10) Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją zasadniczej części ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Dnia 21 stycznia 2014 r. moc obowiązującą stracą m.in. przepisy przyznające działkowcom prawo do zajmowanych przez nich działek. Nowa ustawa powinna regulować kwestię ogrodnictwa działkowego w sposób kompleksowy, a także zapewniać stabilność i przewidywalność polityki państwa w tej materii. Wypracowanie nowych rozwiązań zapewniających nie tylko pełne wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale także optymalne wyważenie praw i oczekiwań zainteresowanych podmiotów (w tym przede wszystkim działkowców, społeczności lokalnych i właścicieli gruntów, na których znajdują się ogrody), z pewnością wymaga czasu. Jednak wejście w życie nowej ustawy po dacie 21 stycznia 2014 r. może doprowadzić do pozbawienia działkowców prawa do terenów zajmowanych obecnie przez rodzinne ogrody działkowe. Opóźnienia w przyjęciu ustawy i niepewność co do jej treści powodują także zrozumiałe zaniepokojenie działkowców. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o uwzględnienie zbliżającej się daty wejścia w życia wyroku Trybunału Konstytucyjnego przy planowaniu prac nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych (druk senacki nr 503).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: