Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z z dnia 2013-11-15.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/752726/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-11-15
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Z. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Z.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie przepisów postępowania karnego, tj. art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., polegające na utrzymaniu w mocy wyroku Sądu Rejonowego w Z., pomimo zaistnienia - po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji - negatywnej przesłanki procesowej w postaci powagi rzeczy osądzonej, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą, określoną w art. 439 § 1 pkt 8 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu I instancji i umorzenie postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.