Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz W. D. i J.D. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w R. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Wojewódzkiego w R z dnia 2013-11-25.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/730239/13/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2013-11-25
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz W. D. i J.D. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego w R. utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Wojewódzkiego w R.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa materialnego, to jest art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w następstwie wyrażenia błędnego poglądu prawnego, że roczny termin, o którym mowa w tym przepisie, ma charakter prekluzyjny, co skutkowało utrzymaniem w mocy zaskarżonego orzeczenia Sądu meriti, oddalającego odszkodowawcze żądania wnioskodawców złożone z przekroczeniem tego terminu, mimo iż nie został podniesiony wprost przez prokuratora zarzut przedawnienia, a Sąd meriti w konsekwencji nie rozważał tej kwestii przez pryzmat sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu Wojewódzkiego w R. i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w R. do ponownego rozpoznania.