Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie wyemitowania w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP materiału, w którym nie zapewniono należytej ochrony tożsamości ofiary przestępstwa z dnia 2013-12-10.

Adresat:
TELEWIZJA POLSKA S.A.
Sygnatura:
RPO/754522/13/I/115.1 RZ
Data sprawy:
2013-12-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. w sprawie wyemitowania w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP materiału, w którym nie zapewniono należytej ochrony tożsamości ofiary przestępstwa.

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy materiału wyemitowanego w listopadzie 2013 r. w głównym wydaniu "Wiadomości" TVP, który został przygotowany bez zachowania wystarczających środków ochrony tożsamości osoby dotkniętej przemocą seksualną. Rzecznik Praw Obywatelskich wydał raport pt. "Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami" (Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 7), w którym zaleca się między innymi uwrażliwianie dziennikarzy na to, jak ważne jest zwalczanie stereotypów i potępianie sprawców przemocy wobec kobiet w mediach oraz rzetelne prezentowanie spraw związanych z przemocą wobec kobiet. Temat ten jest szczególnie aktualny również w świetle podpisanej przez Polskę i przygotowywanej do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Istotą i celem wszystkich aktów prawa międzynarodowego dotyczących zwalczania i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet jest zapewnienie ofiarom bezpieczeństwa i niwelowanie zjawiska wtórnej wiktymizacji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji o działaniach w opisanej sprawie, w tym o ewentualnej decyzji o odpowiedzialności służbowej autorów materiału, a także, czy osoba poszkodowana została przeproszona za zaistniałe zdarzenie. Rzecznik prosi też o powiadomienie na temat działań podjętych w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia podobnych sytuacji w przyszłości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-12-20
Opis odpowiedzi:

Prezes Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A (20.12.2013 r.) poinformował, że osobiście podjął się zweryfikowania zarzutów zawartych w artykule "Gazety Wyborczej". Dokonane ustalenia powodują, że nie można się zgodzić z twierdzeniem, jakoby wyemitowany w telewizji materiał został przygotowany bez zachowania wystarczających środków ochrony tożsamości osoby dotkniętej przemocą seksualną. Prezes Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A wyjaśnił, iż głos młodej kobiety zmieniono, jej twarz całkowicie zamazano komputerowo, a reporter TVP jedynie rejestrował z pewnej odległości rozmowę, jaką z domniemaną poszkodowaną przeprowadzali interweniujący policjanci. Podkreślić także należy, iż w trakcie zdjęć do reportażu poświęconego nocnej pracy policji w Warszawie, ekipie TVP towarzyszył przedstawiciel rzecznika prasowego Komendy Stołecznej. Co więcej, sama sportretowana osoba nie rości żadnych pretensji do dziennikarzy, zaś informacja o rzekomej próbie gwałtu okazała się nieprawdziwa. Telewizja Polska w pełni podziela zdanie Rzecznika Praw Obywatelskich o konieczności unikania powtórnej wiktymizacji ofiar przestępstw, szczególnie na tle seksualnym. Dziennikarze są na ten problem uwrażliwieni i szkoleni zarówno w kwestii przepisów prawa, jak też analiz i raportów RPO oraz konwencji Rady Europy. Realizując materiały dochowują zaś należytej staranności, by wykonywać swoje zadania z poszanowaniem ludzkiej godności.