Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wiążących Polskę umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka z dnia 2014-01-22.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
I.600.2.2014
Data sprawy:
2014-01-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wiążących Polskę umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka.
Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadził badania i przygotował publikację określającą obecny stan związania się przez Polskę umowami międzynarodowymi w zakresie ochrony praw człowieka, zawierającą także zalecenia Rzecznika. Duże zaniepokojenie budzi brak ratyfikacji, mimo ich podpisania, wielu ważnych dla ochrony praw i wolności człowieka i obywatela konwencji, a także brak podpisania wielu innych umów międzynarodowych istotnych dla ochrony praw człowieka. Decyzje o związaniu się przez Polskę konkretną umową sprawiają wrażenie przypadkowości. Z uwagi na kompetencję Rady Ministrów do zawierania umów międzynarodowych wymagających ratyfikacji oraz zatwierdzania i wypowiadania innych umów, Rzecznik zwraca się z prośbą o rozważenie opracowania wieloletniego planu działania w zakresie związywania się przez Polskę kolejnymi umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony praw człowieka. Ponadto zwraca się z prośbą o podjęcie prac w celu sporządzenia szczegółowych planów działania na rzecz skutecznej implementacji podpisanych, ale jeszcze nie ratyfikowanych konwencji, jak i ratyfikowanych umów międzynarodowych, w przypadku których konieczne jest podjęcie przez Radę Ministrów działań legislacyjnych i praktycznych na rzecz ich pełnego wdrożenia.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: