Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku regulacji normującej sposób kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem, nie będącym adwokatem lub radcą prawnym, reprezentującym te osoby przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z dnia 2014-01-24.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.509.2014
Data sprawy:
2014-01-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku regulacji normującej sposób kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem, nie będącym adwokatem lub radcą prawnym, reprezentującym te osoby przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Rzecznik Praw Obywatelskich powraca do problemu sygnalizowanego już w 2013 roku, dotyczącego braku regulacji normującej sposób kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, reprezentującym te osoby przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw nie uwzględnia powyższego zagadnienia, niezmiernie istotnego z punktu widzenia przestrzegania praw jednostki pozbawionej wolności, w dochodzeniu swych racji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o rozważenie włączenia tej tematyki do prac legislacyjnych prowadzonych nad nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: