Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z dnia 2014-01-29.

Adresat:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sygnatura:
I.519.2.2014
Data sprawy:
2014-01-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.
Rzecznik Praw Obywatelskich, w odpowiedzi na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości zawierające prośbę o przesłanie uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych, zwraca uwagę na zagadnienia przedstawiane we wcześniejszej korespondencji z Ministerstwem Sprawiedliwości, mogące wymagać zmian legislacyjnych. Jednym z takich problemów jest potrzeba doprecyzowania postępowania kwalifikacyjnego na aplikację kuratorską. W szczególności zastrzeżenia odnoszące się do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko aplikanta kuratorskiego związane są z trybem zatrudniania aplikantów kuratorskich. Kolejną kwestią przedstawioną już Ministerstwu Sprawiedliwości jest problem wynikający z braku obowiązku uzasadnienia przez prezesa sądu rejonowego decyzji w przedmiocie odwołania z funkcji kuratora społecznego. Ze skarg kierowanych do Rzecznika wynika, że obecne rozwiązanie jest krzywdzące dla osób pełniących tę funkcję, gdyż nie otrzymują oni jakiegokolwiek uzasadnienia takiej decyzji, a także nie mają prawa do weryfikacji zasadności wydanej decyzji w ramach kontroli instancyjnej.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: