Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie zapewnienia weryfikacji projektów ustaw pod kątem ich zgodności z ratyfikowanymi konwencjami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony praw i wolności człowieka z dnia 2014-02-11.

Adresat:
Marszałek Sejmu RP
Sygnatura:
I.600.1.2014
Data sprawy:
2014-02-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie zapewnienia weryfikacji projektów ustaw pod kątem ich zgodności z ratyfikowanymi konwencjami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony praw i wolności człowieka.
Sejm od dawna podejmuje działania w sferze przestrzegania praw człowieka, w szczególności w obszarze wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z informacji otrzymanych przez Rzecznika wynika, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP z postulatem zmiany Regulaminów Sejmu i Senatu oraz zapewnienia weryfikacji poselskich i senackich projektów ustaw pod kątem ich zgodności z wymogami wynikającymi z Konwencji o ochronie praw człowieka oraz orzecznictwa ETPC. W ocenie Rzecznika taka zmiana może doprowadzić do poprawienia standardu przestrzegania praw człowieka w Polsce i z tego względu zasługuje na poparcie. Jednocześnie zasadne wydaje się rozszerzenie postulatu weryfikowania projektów aktów prawnych także na pozostałe ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony praw i wolności człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie propozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zainicjowanie działań mających na celu dostosowanie przepisów Regulaminu Sejmu.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: