Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony danych o stanie zdrowia z dnia 2014-02-24.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
I.501.14.2014
Data sprawy:
2014-02-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ochrony danych o stanie zdrowia.
W artykułach prasowych pojawiają się, niepokojące z punktu widzenia ochrony prywatności jednostki, informacje o szerokiej dostępności danych o stanie zdrowia obywateli dla przedsiębiorstw sektora ubezpieczeniowego i bankowego. Dane o stanie zdrowia są danymi wrażliwymi, dotyczą bowiem jednej z najbardziej intymnych sfer życia jednostki. Niewłaściwe przetwarzanie danych o stanie zdrowia może doprowadzić do naruszeń praw i wolności jednostki, a w szczególności niesie ze sobą ryzyko dyskryminacji. Rzecznik Praw Obywatelskich nie kwestionuje konieczności pozyskiwania przez podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową informacji o stanie zdrowia klientów. Jednak w ocenie Rzecznika ze względu na wrażliwy charakter tych danych, zasadne byłoby wyraźne sprecyzowanie, jakie dane i w jakich okolicznościach mogą być udostępniane. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w zasygnalizowanej sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: