Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 2014-02-24.

Adresat:
Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
Sygnatura:
I.816.3.2014
Data sprawy:
2014-02-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
W maju 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazała uwagi dotyczące brzmienia i funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Rzecznik wskazała na niedostatki oraz niedoskonałości przepisów tej ustawy, wymagające interwencji ustawodawcy. Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące spraw sądowych, w których podstawą roszczenia były przepisy ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, mogą świadczyć o tym, że ofiary dyskryminacji otrzymały narzędzie o dość niskim stopniu efektywności. Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania, podzielając opinię co do słuszności postulatów zmian w ustawie, wskazała, że zakończenie swoich prac nad projektem nowelizacji ustawy przewiduje na koniec pierwszego kwartału 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o aktualnym stanie prac Rady Ministrów nad nowelizacją ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania oraz wynikach konsultacji międzyresortowych w sprawie przygotowania ratyfikacji Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: