Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby żołnierzy w 16 batalionie powietrznodesantowym oraz Dowództwie 6 Brygady Powietrznodesantowej z dnia 2014-03-17.

Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
III.7044.18.2014
Data sprawy:
2014-03-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby żołnierzy w 16 batalionie powietrznodesantowym oraz Dowództwie 6 Brygady Powietrznodesantowej.

W styczniu 2014 r. współpracownicy Rzecznika Praw Obywatelskich przebywali z wizytą w 16 batalionie powietrznodesantowym oraz Dowództwie 6 Brygady Powietrznodesantowej w celu sprawdzenia przestrzegania praw obywatelskich oraz zapoznania się z warunkami służby i szkolenia żołnierzy. Szeregowi zawodowi jako podstawowy problem wskazywali regulacje prawne dotyczące służby kontraktowej. Coraz większej liczbie żołnierzy kończy się 12-letni okres służby kontraktowej. Ponadto żołnierze podnieśli problem skierowań na szkoły podoficerskie. W ich ocenie, łatwiej jest je otrzymać żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych niż żołnierzom po 10 latach służby na kontraktach. Wskazywali również na konieczność udziału w szkoleniu w pełnym wyposażeniu. Podoficerowie poruszyli problem trudnych warunków służby pełnionej w budynkach wymagających remontu generalnego. Żołnierze we własnym zakresie dokonują drobnych remontów, jednak jest to niewystarczające. Dodatkowo oficerowie przedstawili swoje zastrzeżenia dotyczące szkoleń w wojsku. Oficerowie wskazywali na trudności w zakresie wyposażenia oraz bazy szkoleniowej. Podniesiony został również problem żołnierzy przyjętych początkowo do batalionu desantowo-szturmowego, którzy obecnie, po przekształceniu w 6. Brygadę Powietrznodesantową, mają obowiązek oddawania skoków spadochronowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 


Data odpowiedzi:
2014-06-18
Opis odpowiedzi:
Minister Obrony Narodowej (18.06.2014 r.) poinformował, że na etapie kształtowania rozwiązań dotyczących maksymalnego okresu służby kontraktowej projekt ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw był wielokrotnie konsultowany z komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej. Przepisy ustawy pragmatycznej nie zawierają gwarancji osiągnięcia przez żołnierza pełniącego służbę kontraktową maksymalnego dwunastoletniego okresu pełnienia służby wojskowej. Resort obrony narodowej nie pozostawia zwalnianych żołnierzy służby kontraktowej, w tym szeregowych zawodowych, bez stosownej pomocy, umożliwiając zaangażowanie na cywilnym rynku pracy. Działania takie zapewniają obowiązujące przepisy. Minister zapewnił, że żołnierze nie powinni mieć problemów z pozyskaniem regulaminowego wyposażenia. Mogą je pobrać w magazynach właściwych Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, a należna kwota zostaje odliczona
z wypłacanego corocznie równoważnika mundurowego. Wskazane w czasie wizyty trudności w zakresie wyposażenia oraz bazy szkoleniowej są sukcesywnie niwelowane. Odnosząc się do obowiązku wykonywania skoków spadochronowych, Minister stwierdził, że wszyscy żołnierze byli i są objęci obowiązkiem wykonywania skoków ze spadochronem, a zmiana nazwy jednostki nie miała żadnego znaczenia dla sposobu prowadzenia szkolenia spadochronowego.