Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania przez sądy nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego z dnia 2014-03-18.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.518.6.2014
Data sprawy:
2014-03-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania przez sądy nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego.

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje kwestia związana ze stosowaniem przez sądy środków karnych i środków probacyjnych w postaci nakazu opuszczania lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Dostrzec można tendencję wzrostową w stosowaniu tych środków, co ma istotne znaczenie dla ofiar przemocy w rodzinie. Biorąc jednak pod uwagę ogólną liczbę skazań za przestępstwo znęcania, wydaje się, że środki te nie są wykorzystywane optymalnie. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym stanowisku w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: