Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zapewnienia równego dostępu do edukacji dzieciom pracowników służby zagranicznej z dnia 2014-03-18.

Adresat:
Minister Spraw Zagranicznych
Sygnatura:
I.7030.8.2014
Data sprawy:
2014-03-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zapewnienia równego dostępu do edukacji dzieciom pracowników służby zagranicznej.
Z analizy przepisów ustawy o służbie zagranicznej wynika, że prawo zwrotu opłat za naukę dzieci przysługuje tylko wtedy, gdy w państwie przyjmującym dzieci nie mają możliwości uczęszczania do bezpłatnej publicznej szkoły typu podstawowego lub średniego. Zwrot kosztów nauki nie obejmuje zatem obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Z korespondencji prowadzonej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych wynika, że Ministerstwo nie prowadzi obecnie prac zmierzających do zmiany obowiązującego stanu prawnego. W ocenie Rzecznika opisywana regulacja może prowadzić do naruszania konstytucyjnej gwarancji równego dostępu do nauki. Zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej, dzieci pracowników służby zagranicznej mają prawo do bezpłatnego realizowania obowiązku nauki, także w sytuacji, w której państwo przyjmujące nie gwarantuje podobnego standardu swoim obywatelom. Charakter prawny obowiązku szkolnego i rocznego obowiązku przedszkolnego jest identyczny. Przygotowanie przedszkolne jest zatem objęte konstytucyjną gwarancją równego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do nauki. Brakuje podstaw do różnicowania sytuacji prawnej dzieci w zależności od tego, czy realizują one obowiązek nauki przez spełnianie obowiązku szkolnego, czy przez realizację obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w opisanej sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-04-02
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej (02.04.2014 r.) wyjaśnił, że według stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek nauki w szkole to różne kwestie w stosunku do zwrotu opłat za ich wypełnianie. Z ustawy o systemie oświaty wynika obowiązek skierowania dziecka do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast ustawa o służbie zagranicznej odnosi się do nauki w szkole. Sprawa obowiązku przygotowania przedszkolnego znajduje się jednak w obszarze zainteresowania MSZ. W związku z pracami nad nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej rozważane jest wniesienie propozycji wprowadzenia również zwrotu opłat za roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.