Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie możliwości usunięcia biegłego rewidenta z rejestru w sposób inny niż na drodze postępowania dyscyplinarnego z dnia 2014-03-19.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
I.561.5.2014
Data sprawy:
2014-03-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie możliwości usunięcia biegłego rewidenta z rejestru w sposób inny niż na drodze postępowania dyscyplinarnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi wskazujące, iż aktualny kształt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, dopuszcza możliwość usunięcia biegłego rewidenta z rejestru – w przypadku utraty przez niego waloru nieposzlakowanej opinii oraz dawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu – w inny sposób niż na drodze postępowania dyscyplinarnego. Obecny kształt procedury dotyczącej skreślenia biegłego rewidenta z rejestru, niezapewniający mu prawa do obrony, budzi poważne wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich. W ocenie Rzecznika w sytuacji, gdy biegły rewident uchybił swoim obowiązkom etycznym powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie zaś pozbawiony prawa do wykonywania zawodu na skutek samoistnej uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Uniemożliwienie biegłemu rewidentowi dalszego wykonywania zawodu powinno odbywać się zgodnie z procedurą gwarantującą mu zajęcie własnego stanowiska wobec opinii Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz obronę swych praw i interesów, co jest możliwe tylko w trakcie postępowania dyscyplinarnego. Wątpliwości Rzecznika budzi także regulacja ustawy o biegłych rewidentach, która przewiduje możliwość odwołania członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego przed upływem kadencji, co może nie pozwalać na zapewnienie niezależności tych organów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie o zajęcie stanowiska przez Ministra Finansów.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: