Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie doprecyzowania przepisów regulujących zasady sprzedaży mieszkań powstałych przy udziale preferencyjnego kredytu z dnia 2014-03-24.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
IV.7211.56.2014
Data sprawy:
2014-03-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie doprecyzowania przepisów regulujących zasady sprzedaży mieszkań powstałych przy udziale preferencyjnego kredytu.

W dniu 11 października 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, której celem było umożliwienie przekształcania praw do lokali mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni wybudowanych przy wsparciu preferencyjnego kredytu udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wciąż napływają skargi od obywateli, którzy liczyli na otwarcie im drogi do wykupienia na własność zajmowanych lokali mieszkalnych wybudowanych przy wsparciu preferencyjnego kredytu, a także notariuszy, wskazujące na problemy, które wyłoniły się w związku z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi tą ustawą oraz poddające krytycznej ocenie zawarte w niej rozwiązania. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, na jakim etapie znajdują się obecnie prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak również o wskazanie, jakie propozycje zostały zgłoszone w tym zakresie przez resort.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-03-24
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (15.04.2014 r.) poinformował, że w dniu 19 lutego 2014 r. podjęta została uchwała o wystąpieniu z senacką inicjatywą legislacyjną w sprawie ujednolicenia przepisów o ustanawianiu odrębnej własności lokali wybudowanych z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach prac związanych z przygotowaniem projektu zmian legislacyjnych w tym zakresie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju współpracuje w trybie roboczym z Biurem Legislacyjnym Kancelarii Senatu. W maju 2014 r. planowane jest kolejne posiedzenie Komisji, którego przedmiotem będzie projekt ustawy eliminującej niespójności i wątpliwości interpretacyjne związane z wyodrębnianiem na własność spółdzielczych lokali wybudowanych przy udziale preferencyjnego kredytu.