Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży z dnia 2014-04-17.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
I.550.2.2014
Data sprawy:
2014-04-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży.
W wystąpieniu Rzecznik zwraca uwagę na negatywne skutki korzystania przez dzieci i młodzież z gier komputerowych przesyconych brutalnością i przemocą. W celu zminimalizowania szkodliwego wpływu tego rodzaju gier komputerowych na dzieci i młodzież, nie tylko rodzice, ale także nauczyciele powinni być zorientowani i uświadamiani w zakresie oddziaływania gier oraz ich dostępności na rynku. Kolejnym rozwiązaniem mogłoby być zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej listy preferowanych gier edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie, a w szczególności o informacje na temat podjętych lub planowanych działań Ministerstwa w kwestii zwiększania świadomości nauczycieli i uczniów o skutkach i oddziaływaniu gier komputerowych.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-10
Opis odpowiedzi:
Minister Edukacji Narodowej (10.07.2014 r.) zapewniła, że również dostrzega problem negatywnego wpływu gier komputerowych na rozwój i postawę dzieci. Oddziaływanie gier na odbiorców z uwagi na ich interaktywną formę jest o wiele silniejsze niż obrazy oglądane w telewizji i w kinie, a ich skutki psychiczne i fizyczne są dotkliwe. Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier według rankingu wiekowego PEGI jest narzędziem wspomagającym rodziców w podejmowaniu świadomych decyzji, jest to jednak program dobrowolny i nie wszyscy producenci gier decydują się na odpowiednie oznaczanie swoich produktów. Być może rozwiązaniem byłoby ustawowe zobowiązanie producentów gier komputerowych. MEN zwróci się do właściwych resortów, aby przeanalizować problem i zainicjować korzystne zmiany w prawodawstwie. Ministerstwo nie może w ramach swoich kompetencji opublikować na swej stronie internetowej wykazu ani rekomendacji dla gier, jednak zamierza zwrócić uwagę rodziców na niebezpieczeństwo wynikające z gier niedostosowanych do wieku dzieci oraz na rating wiekowy PEGI, zamieszczając na stronie internetowej stosowny komunikat. Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi szereg działań edukacyjno-profilaktycznych przeciwko przemocy. W nowej podstawie programowej położony jest nacisk na m.in. edukację medialną. Uczniowie poznają zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i Internetu, niebezpieczeństwa wynikające z powszechnego dostępu do informacji. Ponadto jeden z celów szczegółowych rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zawiera problematykę przeciwdziałania przemocy, jak również zagrożeń dla młodzieży, jakie mogą wynikać z korzystania z portali społecznościowych i gier komputerowych.