Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości ustalenia wysokości emerytury na zasadach mieszanych dla kobiet urodzonych w okresie od lipca do grudnia 1954 r z dnia 2014-04-28.

Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.489.2014
Data sprawy:
2014-04-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości ustalenia wysokości emerytury na zasadach mieszanych dla kobiet urodzonych w okresie od lipca do grudnia 1954 r.

Do Rzecznika wpływają skargi od kobiet urodzonych w okresie od lipca do grudnia 1954 r. w sprawie braku możliwości ustalania wysokości emerytury częściowo według starych, a częściowo według nowych zasad. Emerytura mieszana ustalana jest dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągną wiek emerytalny w latach 2009-2014. Emerytura przyznana na wniosek osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2013 lub 2014 wynosi 20% emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz 80% emerytury obliczonej na nowych zasadach. Dodanie roku 2014 nastąpiło wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która stopniowo zrównuje i podwyższa wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn – docelowo do 67. roku życia. Zgodnie z wprowadzonym mechanizmem podwyższania wieku emerytalnego nie wszyscy ubezpieczeni objęci do tej pory regulacją przewidującą ustalenie emerytury mieszanej, zdążyliby do końca 2013 r. ukończyć wiek emerytalny, a tym samym znaleźć się w grupie osób uprawnionych do obliczenia emerytury mieszanej, niejako wbrew pierwotnej wersji ustawy emerytalnej z 1998 r. Ustawodawca nie chcąc pozbawiać możliwości ustalenia emerytury mieszanej dla omawianej grupy świadczeniobiorców przewidział, że emerytura mieszana przysługuje osobie, która wiek uprawniający do emerytury osiągnęła również w 2014 r. Dla ostatniej grupy kobiet rocznika 1953 urodzonych od dnia 1 października 1953 r. do dnia 31 grudnia 1953 r. wiek emerytalny wynosi co najmniej 60 lat i 4 miesiące. Wskazanie całego roku 2014 dało dodatkowo możliwość ustalenia emerytury mieszanej do kobiet urodzonych od stycznia do czerwca 1954 r. oraz mężczyzn, którzy w 2014 r. spełnią warunki do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury. Kobiety urodzone w okresie od lipca do grudnia 1954 r. podnoszą zarzut dyskryminacji, wskazując, że cały rocznik 1954 powinien być traktowany jednakowo i również w ich przypadku powinna być przewidziana możliwość ustalenia emerytury mieszanej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: