Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prac nad zmianą ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności z dnia 2014-05-22.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
I.7202.32.2014
Data sprawy:
2014-05-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie prac nad zmianą ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Rzecznik Praw Obywatelskich kierowała już wcześniej wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozwiązania przyjętego w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przedstawiając swoje wątpliwości natury konstytucyjnej co do obowiązującego uregulowania, w kontekście skarg małżonków posiadających rozdzielność majątkową i odrębne gospodarstwa rolne. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 3 grudnia 2013 r., w sprawie o sygn. akt P 40/12 stwierdził, że kwestionowany przepis ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w zakresie, w jakim nie przewiduje dopuszczalności nadania osobnych numerów identyfikacyjnych każdemu z małżonków, w sytuacji gdy istnieje między nimi rozdzielność majątkowa i posiadają odrębne gospodarstwa rolne jest niezgodny z postanowieniami Konstytucji RP. Kwestionowany przepis traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o planowanym sposobie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-06-13
Opis odpowiedzi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (13.06.2014 r.) poinformował, iż na posiedzeniu Senackiej Komisji Ustawodawczej w dniu 19 marca 2014 r. zdecydowano o podjęciu inicjatywy ustawodawczej przez Senat w celu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12). Na początku czerwca 2014 r. Senat RP przyjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.