Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie daty wstrzymania wypłaty renty strukturalnej z dnia 2014-05-28.

Adresat:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Sygnatura:
III.7069.2.2014
Data sprawy:
2014-05-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie daty wstrzymania wypłaty renty strukturalnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi od osób, które były uprawnione do rent strukturalnych, ale w określonych okolicznościach życiowych zdecydowały się na pobieranie rent rodzinnych z ZUS. Osoby te sygnalizują problem dotyczący daty wstrzymania wypłaty renty strukturalnej. Zdaniem skarżących, renta strukturalna powinna zostać wstrzymana dopiero od dnia nabycia prawa do renty rodzinnej z ZUS. Tymczasem oddziały ARiMR wstrzymują wypłatę renty za cały miesiąc, przez co w niektórych przypadkach za część miesiąca ubezpieczonemu nie jest wypłacana ani renta strukturalna, ani renta rodzinna. Z wyjaśnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, regulują sytuacje, gdy rencista strukturalny nabywa uprawnienia do emerytury lub renty z FUS w trakcie trwania miesiąca. W przypadku, gdy nastąpi to w trakcie pobierania renty, uprawnionemu wypłaca się za ten miesiąc rentę strukturalną, jeżeli w odpowiednim czasie wycofa wniosek o przyznanie renty z FUS albo złoży go z opóźnieniem. Ubezpieczeni nie zawsze jednak orientują się tak szczegółowo w przepisach. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości szerszego informowania przez oddziały ARiMR o zasadach wypłaty świadczeń oraz udzielania pomocy w celu wyeliminowania niekorzystnych sytuacji związanych z zaprzestaniem wypłaty renty strukturalnej w związku z nabyciem prawa do renty rodzinnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-06-23
Opis odpowiedzi:
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (23.06.2014 r.) przychylając się do prośby Rzecznika Praw Obywatelskich polecił kierownikom biur powiatowych ARiMR umieszczenie na tablicy informacyjnej znajdującej się w każdym biurze powiatowym, komunikatu o zasadach wypłaty rent strukturalnych, a także, aby przypomnieli pracownikom o obowiązku udzielenia beneficjentom informacji precyzyjnych, przejrzystych i szczegółowych, których wymaga konkretna sytuacja.