Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Unii Metropolii Polskich w sprawie zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędach największych polskich miast z dnia 2014-06-11.

Adresat:
Przewodniczący Unii Metropolii Polskich
Sygnatura:
I.801.16.2014
Data sprawy:
2014-06-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Unii Metropolii Polskich w sprawie zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędach największych polskich miast.
Rzecznik, jako niezależny organ monitorujący realizację w Polsce Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, z niepokojem obserwuje, jak trudna pozostaje sytuacja osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Stale rośnie liczba osób z niepełnosprawnościami mających odpowiednie kompetencje do pracy w urzędach administracji samorządowej. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %, to osoba z niepełnosprawnością biorąca udział w otwartym naborze ma pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli znalazła się w gronie pięciu najlepszych kandydatów. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych przewiduje stosowanie takich środków, które są niezbędne dla przyspieszenia osiągnięcia lub zagwarantowania faktycznej równości osób niepełnosprawnych. W praktyce tylko w czterech miastach wojewódzkich w urzędach miejskich wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami przekroczył ustawowy poziom 6 %. Ponadto bardzo niski odsetek zatrudnionych w urzędach miejskich pracowników stanowią osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Tymczasem urzędy organów samorządu terytorialnego powinny nie tylko dążyć do osiągnięcia i przekroczenia wymienionego wskaźnika, ale stosownie do postanowień Konwencji, wykorzystać wszelkie dostępne środki w celu przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Istotną rolę w promowaniu zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami może odegrać Unia Metropolii Polskich. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o działaniach podejmowanych na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędach polskich metropolii.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-22
Opis odpowiedzi:
Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich (22.07.2014 r.) poinformował, że w ramach Unii Metropolii Polskich funkcjonuje 12 komisji problemowych, w tym Komisja ds. Polityki Społecznej i Zdrowia. W 2014 r. Komisja dwukrotnie debatowała nad sprawami osób niepełnosprawnych. Podczas dyskusji z udziałem przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych omówiono wyzwania wynikające z ratyfikowania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Dotychczas Komisja nie zajmowała się bezpośrednio tematem zatrudniania osób niepełnosprawnych. Temat ten zostanie wprowadzony do agendy najbliższego seminarium Komisji, które odbędzie się jesienią 2014 r. Ponadto Biuro Unii Metropolii Polskich skierowało wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do urzędów miast członkowskich.