Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zapewnienia opieki medycznej dla zawodników biorących udział w olimpiadach specjalnych z dnia 2014-07-02.

Adresat:
Minister Sportu i Turystyki
Sygnatura:
I.814.10.2014
Data sprawy:
2014-07-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zapewnienia opieki medycznej dla zawodników biorących udział w olimpiadach specjalnych.
Rzecznik Praw Obywatelskich powraca w wystąpieniu do problemu zapewnienia opieki medycznej dla zawodników powyżej 23. roku życia zakwalifikowanych do reprezentowania Polski na olimpiadach specjalnych. Proponowane we wcześniejszej korespondencji rozwiązanie, zgodnie z którym Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska może ubiegać się o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zapewnienie opieki medycznej dla tej grupy zawodników, należy uznać za niewystarczające. Reprezentanci Polski na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich mają bowiem stale zagwarantowaną opiekę medyczną. Tymczasem opieka medyczna reprezentantów Polski na olimpiadach specjalnych zależałaby od rozdziału środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym w sprawie stanowisku.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-23
Opis odpowiedzi:
Minister Sportu i Turystyki (23.07.2014 r.) wyjaśnił, że brak jest przesłanek, aby stwierdzić, że przepisy ustawy o sporcie dyskryminują uczestników programów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, realizowanych przez Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska. Stowarzyszenie traktowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w sposób szczególny, m.in. poprzez zapewnienie każdego roku środków na dofinansowanie pokrycia kosztów wszelkich niezbędnych badań lekarskich i innych świadczeń medycznych dla zawodników, w zakresie wnioskowanym w ofertach składanych przez Stowarzyszenie do Ministerstwa. Ustawodawca przyznał preferencje w zakresie finansowania kosztów opieki medycznej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, wyłącznie zawodnikom zakwalifikowanym do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Oprócz zawodników reprezentujących Olimpiady Specjalne Polska, przepisy ww. ustawy nie uwzględniają również finansowania kosztów opieki medycznej dla członków kadr narodowych w sportach nieolimpijskich oraz zawodników niepełnosprawnych, będących członkami kadr narodowych w sportach rozgrywanych na Igrzyskach Głuchych oraz w sportach nie objętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych. Zarówno uprawnianie sportu, jak i udział w imprezach światowego formatu zawodników realizujących w Polsce i w innych krajach programy Olimpiad Specjalnych, znacznie różni się od uprawiania sportu w wymiarze olimpijskim czy paraolimpijskim. Sport w programach Olimpiad Specjalnych traktowany jest jako forma psycho-fizycznej rehabilitacji oraz poprawiania sprawności niezbędnej do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych.