Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ataków na społeczność romską z dnia 2014-07-12.

Adresat:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Sygnatura:
V.816.53.2014
Data sprawy:
2014-07-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ataków na społeczność romską.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraziła zaniepokojenie informacjami o atakach na społeczność romską. Uspokojenie obecnej sytuacji, a także przeciwdziałanie podobnym konfliktom w przyszłości, wymaga podjęcia zdecydowanych działań również przez administrację rządową. Sprawy badane w Biurze RPO pokazały bowiem, że w sytuacjach kryzysowych władze samorządowe nie mogą poradzić sobie bez wsparcia ze strony organów władzy centralnej. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do Ministra Administracji i Cyfryzacji o podjęcie mediacji z udziałem władz samorządowych oraz przedstawicieli obu stron konfliktu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-25
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (25.07.2014 r.) podziela opinię, że administracja rządowa i samorządowa nie może biernie przyglądać się opisywanym w mediach zdarzeniom. W przypadku zaniechania prób rozwiązania tego problemu istnieje realne zagrożenie, że zostaną zaprzepaszczone efekty dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz integracji społeczności romskiej na terenie województwa małopolskiego. Scenariusz taki jest tym bardziej niepokojący, że wiele projektów realizowanych na tym terenie w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce powszechnie uznaje się za wzorcowe. Jednocześnie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji poddał pod rozwagę Rzecznika Praw Obywatelskich możliwość bezpośredniego, we współpracy z Wojewodą Małopolskim, zaangażowania się w mediację pomiędzy uczestnikami wydarzeń.