Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rejestrowania przebiegu rozprawy przez strony z dnia 2014-07-24.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
I.510.40.2014
Data sprawy:
2014-07-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie rejestrowania przebiegu rozprawy przez strony.
Z informacji otrzymanych we wrześniu 2013 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że Rządowe Centrum Legislacji przygotowało we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został poddany uzgodnieniom wewnątrzresortowym, jak również był opiniowany przez działającą przy Ministrze Sprawiedliwości Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. W dniu 30 sierpnia 2013 r. projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się o przedstawienie informacji na temat aktualnego stanu prac nad wskazaną regulacją wraz z prośbą o rozważenie ich przyspieszenia, z uwagi na niejednolitą wykładnię obowiązujących przepisów wśród osób uczestniczących w postępowaniach co do możliwości korzystania podczas rozpraw z urządzeń rejestrujących dźwięk.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-08-06
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (06.08.2014 r.) poinformował, że regulacja dotycząca możliwości samodzielnego rejestrowania przebiegu rozprawy przez strony została zamieszczona w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W dniu 22 lipca 2014 r. projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów. Ewentualne przyspieszenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy pozostaje zatem w gestii parlamentu.