Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych pasażerów komunikacji miejskiej z dnia 2014-07-29.

Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
V.565.134.2014
Data sprawy:
2014-07-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych pasażerów komunikacji miejskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi pasażerów komunikacji miejskiej kwestionujących legalność gromadzenia i przetwarzania przez Zarząd Transportu Miejskiego danych osobowych przy składaniu wniosku o wydanie spersonalizowanej karty miejskiej. Pasażerowie wyrażają obawy, że ZTM może gromadzić dane o lokalizacji właścicieli kart, trasach i częstotliwości podróży, historii użycia karty itp. Jednym ze standardów demokratycznego państwa prawnego jest możliwość poruszania się w sposób anonimowy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zbadanie, czy proces przetwarzania i gromadzenia danych osobowych na potrzeby wydania i obsługi karty miejskiej jest zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i gwarantuje ochronę prywatności obywateli przed nieuzasadnioną ingerencją.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-07-29
Opis odpowiedzi:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (11.12.2014 r.) poinformował, że zostały przeprowadzone czynności kontrolne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ZTM w związku z funkcjonowaniem spersonalizowanej karty miejskiej. Przetwarzanie informacji geolokalizacyjnych w zakresie niezbędnym do rozliczania kosztów podróży oraz rozpatrywania skarg reklamacyjnych nie stanowi nieuzasadnionej ingerencji w prywatność użytkowników karty miejskiej. W toku kontroli ustalono, że ZTM nie wykorzystuje danych geolokalizacyjnych do innych celów. Istnieje także możliwość skorzystania z usług przewozowych świadczonych przez ZTM bez konieczności podawania w tym celu danych osobowych (karta na okaziciela lub bilety czasowe). Jednocześnie GIODO wszczął postępowanie administracyjne dotyczące stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości przy pozyskiwaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez składanie oświadczeń na formularzach wniosków o wydanie karty miejskiej oraz formularzach oświadczenia składanego przez osoby chcące skorzystać z ulgi na bilety długookresowe.