Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie braku regulacji prawnych w zakresie parametrów jakościowych węgla i zasad jego sprzedaży odbiorcom indywidualnym z dnia 2014-08-26.

Adresat:
Minister Gospodarki
Sygnatura:
BPK.7105.2.2014
Data sprawy:
2014-08-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie braku regulacji prawnych w zakresie parametrów jakościowych węgla i zasad jego sprzedaży odbiorcom indywidualnym.

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje, że brak uregulowań prawnych dotyczących parametrów jakościowych węgla i zasad jego sprzedaży odbiorcom indywidualnym powoduje szereg niekorzystnych skutków, zarówno z punktu widzenia obywateli, jak i interesu społecznego. Odbiorca indywidualny nie ma informacji na temat pochodzenia, składu i jakości kupowanego węgla, co utrudnia dokonanie świadomego wyboru. Brak regulacji negatywnie wpływa też na krajowy rynek węgla, gdzie jedynym kryterium zakupu staje się cena, co eliminuje z rynku producentów dobrej jakości paliwa. Konsekwencje takiego stanu negatywnie wpływają też na cały sektor polskiego górnictwa węgla kamiennego. Rezultatem sprzedaży niskiej jakości węgla odbiorcom indywidualnym jest także rosnące zagrożenie dla środowiska naturalnego. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz rozważenie potrzeby podjęcia działań legislacyjnych w celu uregulowania krajowego rynku węgla w omawianym zakresie, a także zapewnienia ochrony praw konsumentów i ochrony środowiska naturalnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: