Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie dostępu osób niewidomych i niedowidzących do usług bankowych z dnia 2014-09-03.

Adresat:
Prezes Związku Banków Polskich
Sygnatura:
V.7224.358.2014
Data sprawy:
2014-09-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Związku Banków Polskich w sprawie dostępu osób niewidomych i niedowidzących do usług bankowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę w wystąpieniu na sytuacje, gdy banki oferują osobom niewidomym i niedowidzącym dostęp za pomocą karty bankomatowej do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, mimo iż w danej miejscowości nie ma bankomatu przystosowanego do tego rodzaju niepełnosprawności. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy opisany problem został dostrzeżony przez Związek Banków Polskich również w kontekście poprawy jakości obsługi osób niepełnosprawnych przez banki, a także jakie działania zostały bądź zostaną podjęte w celu wyeliminowania tej niewłaściwej praktyki i zapewnienia niewidomym i niedowidzącym klientom banków szerokiego dostępu do powszechnych na świecie bankomatów wyposażonych w oprogramowanie udźwiękowiające i wyjścia słuchawkowe.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-01-27
Opis odpowiedzi:
Prezes Związku Banków Polskich (27.01.2015 r.) wyjaśnił, że pod koniec 2014 r. bankom będącym członkami ZBP została przekazana druga edycja „Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki” z postulatem, aby banki zapoznały swoich pracowników z zaleceniami, a także sukcesywnie wdrażały zaproponowane rozwiązania. W prace nad przygotowaniem tekstu drugiej edycji „Dobrych praktyk” zaangażowane było nie tylko środowisko bankowe, lecz także liczne grono podmiotów reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami, do których w sierpniu 2014 r. Związek Banków Polskich skierował materiał z prośbą o komentarze. Problem omawiany w wystąpieniu Rzecznika został dostrzeżony podczas prac nad „Dobrymi praktykami”. Odpowiednie zalecenia znalazły się w przygotowanym dokumencie. Związek Banków Polskich nie ma informacji na temat statystyk dotyczących poziomu dostosowania bankomatów do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku, jednak docierające do ZBP sygnały świadczą o tym, że banki prowadzą ciągłą modernizację urządzeń bankowych służących do obsługi klientów, która uwzględnia również potrzeby osób z niepełnosprawnościami.