Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku sądowej kontroli orzeczeń prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby nie będącej stroną z dnia 2014-09-15.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.1613.2014
Data sprawy:
2014-09-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku sądowej kontroli orzeczeń prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby nie będącej stroną.

Osoba nie będąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Prokurator natomiast może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika osoby nie będącej stroną, jeśli uzna, że nie wymaga tego obrona jej interesów. Decyzja prokuratora w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału pełnomocnika osoby nie będącej stroną w postępowaniu przygotowawczym jest zaskarżalna jedynie do prokuratora nadrzędnego. Odmowa dopuszczenia przez prokuratora do udziału w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby nie będącej stroną ingeruje w konstytucyjnie chronione prawo do obrony, dlatego w omawianym przypadku powinna być przewidziana droga kontroli sądowej, tym bardziej, że decyzja prokuratora wydawana jest w oparciu o przesłanki ocenne. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-05-13
Opis odpowiedzi:
Minister Sprawiedliwości (13.05.2015 r.) podziela wątpliwości co do konstytucyjności rozwiązań przyjętych w Kodeksie postępowania karnego przedstawione w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Z uwagi jednak na okoliczność, że w ostatnim okresie została przeprowadzona obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania karnego oraz mając na uwadze, że fundamentalnymi cechami systemu prawnego są uniwersalizm i stabilność, nie jest wskazane obecnie podejmowanie prac legislacyjnych nad zmianą Kodeksu postępowania karnego tylko odnośnie jednego przepisu. Zmiana treści przepisu art. 87 k.p.k. zostanie wzięta pod uwagę przy pracach nad kolejną nowelizacją Kodeksu postępowania karnego.