Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie trudności w doprowadzaniu przez Straż Graniczną zatrzymanych cudzoziemców do ośrodków strzeżonych znacznie oddalonych od miejsca zatrzymania cudzoziemca z dnia 2014-09-18.

Adresat:
Komendant Główny Straży Granicznej
Sygnatura:
V.542.28.2014
Data sprawy:
2014-09-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie trudności w doprowadzaniu przez Straż Graniczną zatrzymanych cudzoziemców do ośrodków strzeżonych znacznie oddalonych od miejsca zatrzymania cudzoziemca.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje liczne sygnały świadczące o trudnościach towarzyszących doprowadzaniu przez Straż Graniczną zatrzymanych cudzoziemców do wskazanych przez sąd ośrodków strzeżonych w sytuacji, gdy są one oddalone o kilkaset kilometrów od miejsca zatrzymania cudzoziemca. Do czasu wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach możliwe było tymczasowe umieszczenie osoby skierowanej przez sąd do ośrodka strzeżonego, w innej placówce detencyjnej. W praktyce cudzoziemiec był kwaterowany na noc w najbliższej placówce o charakterze detencyjnym i kontynuował podróż następnego dnia. Nowa ustawa o cudzoziemcach ograniczyła możliwość tymczasowego umieszczenia w innych placówkach detencyjnych wyłącznie do osób, wobec których został orzeczony areszt dla cudzoziemców. W konsekwencji osoby zatrzymane są transportowane bezpośrednio do wyznaczonych ośrodków strzeżonych od razu po tym, gdy zapadnie w ich sprawie orzeczenie o zastosowaniu detencji. Problem ten dotyczy w szczególności rodzin z dziećmi. Ośrodki strzeżone, które jako jedyne mogą przyjmować osoby małoletnie znajdują się tylko w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska wobec przedstawionych wątpliwości, a także ocenę, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa możliwe jest zapewnienie takiej organizacji doprowadzenia, aby nie narażać cudzoziemców, zwłaszcza dzieci, na nadmierne uciążliwości związane z długotrwałą i nieprzerwaną podróżą.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-10-01
Opis odpowiedzi:
Komendant Główny Straży Granicznej (01.10.2014 r.) zapewnił, że przy doprowadzeniach cudzoziemców przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a w szczególności rodzin z dziećmi, stosowane są wszelkiego rodzaju udogodnienia w celu zminimalizowania niedogodności długiej podróży. Cudzoziemcy na czas trwania doprowadzenia zaopatrywani są w odpowiednie artykuły żywnościowe. W trakcie trwania doprowadzenia organizowane są przerwy przeznaczone do odpoczynku oraz możliwości spożycia posiłków. W odpowiedzi wskazano jednocześnie, że podczas prac nad ustawą o cudzoziemcach, zapis dotyczący możliwości umieszczenia osoby w wydzielonym pomieszczeniu Straży Granicznej lub Policji do czasu usunięcia przeszkody uniemożliwiającej doprowadzenie do strzeżonego ośrodka, został zakwestionowany przez niektóre organizacje pozarządowe.