Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania klasyfikacji gruntów z dnia 2014-09-23.

Adresat:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sygnatura:
IV.7007.50.2014
Data sprawy:
2014-09-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania klasyfikacji gruntów.

Rzecznik Praw Obywatelskich, po raz kolejny, zwraca uwagę na brak ustawowego uregulowania wymagań kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania klasyfikacji gruntów. Tylko wprowadzenie takiej regulacji do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne zapewni odpowiedni poziom kwalifikacji wymaganych do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu klasyfikatora gruntów. Kwestia ta nadal jest nieunormowana, pomimo iż z dniem 29 listopada 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Prawidłowe określanie klasyfikacji gruntów ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia konsekwencji zawarcia określonych danych w ewidencji gruntów. Ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym źródłem informacji faktycznych wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych. Obecnie starosta może upoważnić dowolną osobę do sprawowania funkcji klasyfikatora gruntów. Upoważnienie to nie wymaga uprzedniego zweryfikowania kwalifikacji i wpisania na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia klasyfikacji gruntów. Wydaje się jednak, że nadawanie przez starostę omawianych upoważnień nie znajduje stosownej podstawy prawnej. W ocenie Rzecznika niezbędne jest ustawowe uregulowanie statusu klasyfikatorów gruntów i zapewnienie przez tą regulację odpowiedniego poziomu kwalifikacji wymaganego dla uzyskania uprawnień do wykonywania tego zawodu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych działań legislacyjnych zmierzających do wyeliminowania omawianego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-10-21
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (21.10.2014 r.) w pełni podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich i przekazał kopię pisma do Ministra Administracji i Cyfryzacji, które zawiera propozycje zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, mających na celu określenie wymagań, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o uprawnienia do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów.