Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych z dnia 2014-06-09.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
II.517.1492.2014
Data sprawy:
2014-06-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie sposobu realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych.

Rzecznik wskazuje w wystąpieniu na nadal nierozwiązany problem udzielania widzeń w sposób określony w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, które stanowią, że widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku. Sprawa sposobu udzielania widzeń była kilkakrotnie przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich. W wystąpieniach do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik kwestionowała praktykę udzielania widzeń w salach, w których stoliki zestawione są w szeregu, poszczególne stanowiska oddzielono od siebie przegrodami, a osoby odwiedzające i skazani znajdują się po przeciwnych stronach stołu. Rzecznik wskazała również, że połączenie stolików ze sobą sprawia, że pomiędzy uczestnikami widzenia powstaje bariera uniemożliwiająca nawiązanie kontaktu w formie przewidzianej przez ustawodawcę. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniło w jednej z odpowiedzi, że w jednostkach penitencjarnych sale widzeń, w których stoliki nie są usytuowane zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, zostaną w możliwie najbliższym czasie dostosowane do przewidzianych prawem wymogów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zapewnienie udzielania pozbawionym wolności i ich rodzinom widzeń w warunkach określonych przez ustawodawcę, we wszystkich jednostkach penitencjarnych w Polsce.

 


Data odpowiedzi:
2014-07-29
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej (29.07.2014 r.) poinformował, że sprawa widzeń przy oddzielnym stoliku, umożliwiających bezpośredni kontakt z osobą odwiedzającą, była już przedmiotem analizy Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W jej wyniku stwierdzono, iż należy podzielić opinię, że w niektórych jednostkach penitencjarnych warunki udzielania widzeń nie w pełni spełniają wymogi ustawowe. Problem ten dotyczy aktualnie kilkunastu jednostek penitencjarnych, w których z uwagi na ograniczenia powierzchniowe, sale widzeń wyposażone są w stoliki z przezroczystymi oddzielającymi je przepierzeniami. Dyrektor Generalny Służby Więziennej mając na względzie wagę problemu powołał w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej zespół do opracowania harmonogramu dostosowania sal widzeń do określonych wymogów. Harmonogram po opracowaniu zostanie przekazany do Biura Rzecznika.