Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: kasacja cywilna (RKC)

Ilość odnalezionych wyników: 1

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.510.125.2018
Data sprawy:
2018-04-03
Opis sprawy:
Kasacja dotycząca nienależytego rozpoznania oraz nienależytego odniesienia się do zarzutów podniesionych przez obrońców.