Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: wniosek o unieważnienie orzeczenia (ustawa z dn. 23.02.1991) (WR)

Ilość odnalezionych wyników: 5

Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/688577/11/II/203.1.14 RZ
Data sprawy:
2013-01-23
Opis sprawy:
Wniosek do Sądu Okręgowego w K. o uznanie za nieważny wyrok b. Wojskowego Sądu Rejonowego w K. z 1951 r., wydany wobec ks. Piotra O. i ks. Zbigniewa G.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/608797/09/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2010-03-10
Opis sprawy:
Wniosek o uznanie za nieważny wyroku b. Wojskowego Sądu Rejonowego w W. z maja 1947 r. wydanego wobec ks. Zygmunta J., represjonowanego za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
WOJSKOWY SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/593984/08/II/2003.2 RZ
Data sprawy:
2009-01-09
Opis sprawy:
Wniosek o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec bosmt. Stefana P., represjonowanego za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/490165/04/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2005-05-19
Opis sprawy:
Wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia Najwyższego Sądu Wojskowego z maja 1951 r. zmieniającego wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego z marca 1951 r.
Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/397693/02/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2002-12-18
Opis sprawy:
Wniosek o stwierdzenie nieważności wyroku Najwyższego Sądu Wojskowego z 1944 r. skazującego Leona M., Józefa P. i Wiktora R. za czyny związane z ich przynależnością i działalnością w Armii Krajowej.