Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: pozytywnie ze względu na zasadność zarzutów wnioskodawcy

Ilość odnalezionych wyników: 3

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
BPG.511.33.2021
Data sprawy:
2021-08-03
Opis sprawy:
Kasacja w sprawie rażącego i mającego istotny wpływ na treść wyroku naruszenia prawa materialnego, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie w sytuacji, gdy czyn przypisany obwinionemu nie wyczerpywał znamion tego wykroczenia.
Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/339892/00/III/322.2 RZ
Data sprawy:
2000-07-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu odwoławczego od opinii wydawanych przez powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/301752/99/III/303 RZ
Data sprawy:
2000-02-18
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie nierozpatrywania przez organy rentowe wniosków o świadczenia osób, które w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nabyły prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski.