Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: upływ czasu

Ilość odnalezionych wyników: 2

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
230517
Data sprawy:
1996-11-25
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie oddziałów leczniczo-wychowawczych dla skazanych za przestępstwa seksualne.
Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/174812/94/V/504 RZ
Data sprawy:
1995-01-12
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie regulacji prawnych dotyczących pracowni artystycznych w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.