Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie regulacji prawnych dotyczących pracowni artystycznych w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych z dnia 1995-01-12.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
Sygnatura:
RPO/174812/94/V/504 RZ
Data sprawy:
1995-01-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
upływ czasu
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie regulacji prawnych dotyczących pracowni artystycznych w ustawie o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1995-03-10
Opis odpowiedzi:

Odpowiedź Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 10.03.1995 r. (opis odpowiedzi został zamieszczony w "Informacji o pracy RPO - marzec 1995 r.", str. 39).