Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: do czasu zakończenia prac legislacyjnych

Ilość odnalezionych wyników: 1

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/517732/05/VII/714 RZ
Data sprawy:
2006-08-23
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trudności w sprawowaniu przez kuratorów sądowych kontroli okresu próby skazanych, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary bez orzeczonego dozoru kuratora.